M E G A C A R S S
 • Sosyal Medya :
img

Hakk?m?zda

Çukurova Üniversitesi'nin önde gelen akademisyenleri ve ekibinden olu?an, y?llard?r bu alanda Türkiye'nin en büyük projelerine imza atm?? deneyimli AR-GE kadrosuyla çal??an bir firmay?z.

MEGACARSS'?n amac? i? verimlilik ve performans gibi konulardaki hassasiyetleri belirlemek, en uygun çözümleri üretmek, kazand?rmaya yönelik çal??malar yapmak ve gereksiz sarfiyatlar? yani harcamalar?n?z? önlemektir.
Mü?teri Hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. ?htiyaç an?nda Ak?lc?, Dinamik, Özgün ve Çözümcül ekibimiz ile 7/24 hizmet bilinci içerisindeyiz.

C?HAZ ÖZELL?KLER?:

 • 6 sn - 15 sn aral?klarla araç takibi
 • Rota Takibi
 • H?z Analizi
 • H?rs?zl?k Korumas?
 • Günlük, ayl?k raporlar
 • Lisansl? Haritalar
 • Ücretsiz Mobil uygulamalar (Android & IOS)
 • Bölge s?n?rland?rma
 • Harita Bedeli Yok, Taahhüt Yok
 • Anl?k SMS Bildirimleri
 • Motor blokaj
 • Filo Yönetim Sistemi
 • Opsiyonel Özel Yaz?l?m Hizmetleri
 • 81 ?l'de Teknik Servis Hizmet

Megacarss